Modellen & Methoden

Binnen de praktijk werkt Mathilde aan de hand van een aantal ‘modellen/methoden’.

DE WESTERSE GENEESKUNDE

Deze wetenschap richt zich op een afwijking in gezondheid en het stellen van een diagnose. Om de diagnose te kunnen stellen wordt op zoek gegaan naar de natuurlijke oorzaken van het ontstaan van een complex aan symtomen, zodat op basis hiervan een therapie kan worden voorgeschreven.

Hippocrates is de grondlegger van de westerse geneeskunde, hij richtte zich als eerste op de natuurlijke processen van het lichaam itt zijn voorgangers die ziekte verklaarde vanuit bovennatuurlijke oorzaken zoals tovenarij en hekserij.

Hippocrates richtte zich bij het herstel van het verloop van natuurlijke processen vooral op hygiene, gezonde eet en drink-gewoonten, het belang van frisse lucht en het gebruik van extracten uit de natuur. Helaas zijn in de Moderne westerse geneeskunde deze basisvoorwaarden ver naar de achtergrond verdwenen en is geneeskunde hoofdzakelijk gericht op het gebruik van medicijnen.

DE KLINISCHE PSYCHO- NEURO-IMMUNOLOGIE KPNI?

Psycho neuro-immunologie is een integrale manier van kijken naar gezondheid en ziekte gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van PNI. Deze wetenschap ontstond vanuit Robert Ader binnen de klinische psychiatrie. Hij zag de interne mens als een complex netwerk en tegelijk zag hij de mens ook als onderdeel van een groter sociaal netwerk waarbinnen de mens zich bevindt. Hieruit is de PNI als wetenschap ontstaan.

De diagnoses en behandelingen van ziekte komen tot stand door het functioneren van alle lichaamssystemen (het complete netwerk) samen te brengen. Alles in ons lichaam communiceert onophoudelijk met elkaar. Onze hersenen beïnvloeden bijvoorbeeld op verschillende manieren ons immuunsysteem en die op haar beurt onze hersenen. Stress heeft een grote invloed op ons lichaam, dat snappen we vaak wel. Maar wat is de rol van stress op onze energiestofwisseling? Hoe heeft een veranderde darmflora invloed op onze stemming? Dit zijn een aantal voorbeelden van vraagstellingen binnen de kPNI.

HORMESIS

Hormese maakt je sterker. Het woord betekent ‘prikkeling’. Hormese is zoals het oude gezegde ‘wat je niet doodt, daar wordt je sterker van! Dit was een oude volkswijsheid die sinds het begin 21ste eeuw wordt beschouwd als wetenschappelijk bewezen. 

Hormesis, de ‘dose-respons’ theorie, is als eerste beschreven in de toxicologie/farmacologie door Hugo Schulz (1877) als een gedoseerde stimulerende prikkel die bij te veel of te weinig aanwezigheid ook toxisch kan worden (het gebied onder de stippellijn is toxisch), maar door meerder milde prikkels tegelijk aan te bieden kan er geen toxiciteit ontstaan, maar vindt er versterking plaats! Edward Calabrese en Mark Mattson hebben eind 20ste eeuw veel onderzoek gedaan naar het belang van hormese in gezondheid. Zij ontdekten hoe cellen reageerden op stressoren zoals beweging, vasten, bepaalde voeding. Mattson stelde vast dat cellen zich repareren na blootstelling aan deze prikkels. De reden waarom groenten, fruit, thee en koffie de hersengezondheid kunnen verbeteren, is dat ze afweerstoffen bevatten die door de plant worden geproduceerd om zich te beschermen tegen vraat door insecten en andere organismen

HOMEODYNAMIC AND VULNERABILITY SPACE

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw spreken met name de onderzoekers naar ‘aging’  over de dynamic and vulnerability space van de mens. Bij je geboorte bezit je een grote buffercapacitiet. Dit is de flexibele ruimte die elk systeem in elk organisme heeft om zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Daarnaast heb je een kwetsbaar deel, de vulnerability space. Dit is je inflexibele en dus eigenlijk ziekmakende ruimte van het lichaam. Gedurende het leven neemt het kwetsbare deel steeds meer ruimte in ten koste van het dynamische deel. Dat verklaart volgens onderzoekers zoals Suresh Rattan het ontstaan van onze vele moderne ouderdoms aandoeningen.

Hoe groter je de homeodynamische ruimte kun houden des te beter ben je in staat om schade te herstellen en opruimen en beperk je de groei van inflexibele kwetsbare ruimte! Hier is hormesis bij uitstek de “therapie”.

HALLMARKS OF HEALTH

Zeer recent lanceerde de onderzoekers Carlos López-Otín and Guido Kroemer, de 8 Hallmarks of Health. Eerder al (2013) kregen de door hen beschreven Hallmarks of Aging veel aandacht. Met de door hen beschreven 9 aspecten van het verouderingsproces kwam er een groei van ‘longevity’ specialisten.

Nu 9 jaar hebben zij zich gerealiseerd dat voorkomen beter is dan genezen en richten zij zich, geheel terecht  op behoud van gezondheid. Alle 8 kernmerken geven de kracht weer waarmee de homeodynamische ruimte in stand gehouden kan worden.

De kenmerken van gezondheid moeten voldoen aan:

  1. Geassocieerd zijn met de gezonde toestand
  2. Verstoring hiervan moet zeker ziekteverwekkend zijn
  3. Factoren betrokken bij onderhoud of herstel moeten een brede gezondheid bevorderend effect hebben

Nog niet voor elke kenmerk is helemaal duidelijk welke interventie bewezen gezondheid bevorderend is, omdat het een systeem is met verreikende verbindingen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het revitaliseren van een bepaald kenmerk direct of indirect van belang is voor andere kenmerken.

Ook leren we je hoe je het OERVitaliteit pogramma thuis toe kunt passen in je huidige leefstijl, zodat je jezelf ook na deze week fit kunt blijven voelen.

All search results